ΆRBOLES Y MAR – IOAN VÎNĂU

EXPOZIȚIE DE PICTURĂ ,,ΆRBOLES Y MAR” – IOAN VÎNĂU 01-10 IUNIE 2017 UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA – FILIALA IAŞI ARE PLĂCEREA DE A VĂ INVITA SĂ VIZITAȚI EXPOZIȚIA DE PICTURĂ ,,ΆRBOLES Y MAR” – IOAN VÎNĂU VERNISAJ: 01 IUNIE 2017, ORA 18:00 PREZINTĂ CRITICUL...