Expoziția de pictură și grafică „Adrian Podoleanu – Un virtuoz al zugrăviturii de subțire

07 – 26 iunie 2022

Adrian Podoleanu – Un virtuoz al zugrăviturii de subțire

Adrian Podoleanu – Un virtuoz al zugrăviturii de subțire

Uniunea Artiștilor Plastici din România Filiala Iași și Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași au plăcerea de a vă invita să vizitați expoziția de pictură și grafică „Adrian Podoleanu – Un virtuoz al zugrăviturii de subțire” și lansarea albumului monografic sub semnătura scriitorului Grigore Ilisei.

Atât expoziția, cât și albumul monografic evidențiază ideile consemnate cu măiestrie de către scriitorul Grigore Ilisei în albumul monografic: „Adrian Podoleanu a izbutit printr-un demers continuu şi stăruitor să-şi găsească modalitatea proprie, în stare a-l individualiza, una consonantă cu bogatul său cosmos sufletesc şi cu valorile binelui şi frumosului.
Peisagist de vocaţie, orfevrier în naturi statice, meşterul este şi un portretist de vână. Nu atât iscusinţa redării trăsăturilor fizionomice impresionează, cât citirea interiorităţii sufleteşti şi de caracter. Mai mult, deseori privirea e şăgalnică, pătrunzând în ascunzişurile sufleteşti cu acel humor plin de spirit al moldovenilor, căruia Creangă i-a dat înălţimi inegalabile.”

Vernisaj: Marți 07 iunie 2022, orele: 17:00

Prezintă: Lect. Univ. Dr. Maria Bilașevschi

               Scriitorul Grigore Ilisei

Curator: Drd. Minola Iutiș

Manager interimar, drd. Valentina Druțu

Expoziția va fi deschisă în perioada 07 – 26 iunie 2022

Muzeul de Artă – Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași

Palatul Culturii

Vă așteptăm!