ANUNȚ PRIMIRI ȘI TITULARIZĂRI ÎN U.A.P. DIN ROMÂNIA – 2021

În perioada 01 Septembrie – 30 Septembrie 2021 se vor depune dosarele (acte și portofoliu artistic) în vederea titularizării în UAP din România a membrilor stagiari. Concomitent se pot depune și dosarele (acte și portofoliu) pentru primirea (stagiatură) în UAP din România la secretariatele filialelor din București și teritoriu.

Filialele teritoriale vor trimite dosarele întocmite și avizate conform Regulamentului de Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România, până la data de 04 Octombrie 2021, la sediul UAP din Str. Băiculești, nr. 29, etaj 1, Sector 1, București.

Pentru filialele din București, dosarele se vor depune la sediul UAP din Str. Băiculești, nr. 29, etaj 1, sector 1, București, de luni până joi, între orele 10.00-15.00 și vineri, între orele 10.00 – 13.00.

Pentru filiala de la Iași, dosarele se vor depune la sediul U.A.P.R.- Filiala Iași, Str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 7-9, Iași, de luni până vineri, între orele 10:00 – 18:00.

ATENȚIE!!!

Perioada de stagiatură este de minim doi ani şi maxim cinci ani (calendaristici) de la data intrării în UAP din România (data trecută pe legitimația de membru).
În sesiunea de titularizare 2021 se pot înscrie numai cei care au dobândit calitatea de membru stagiar în anul 2019 și anterior.
Procedura de titularizare se va desfășura conform metodologiei prevăzute în Regulamentul pentru Primiri și Titularizări în Uniunea Artiștilor Plastici din România atașat mai jos.

* Dosarele pentru stagiari vor cuprinde minim 15 fotografii după lucrări.
* Pentru procedura de titularizare, filialele vor organiza o expoziție cu lucrările originale și vor transmite Comisiei Naționale filmul expoziției (captură pentru fiecare lucrare expusă), însoțit de procesul-verbal al Comisiei.

Comisia Națională va decide titularizarea membrilor pe baza dosarelor avizate de filiale și a filmului expoziției.

Descarcă de aici:

Anunț depunere dosare pentru Premiile UAP din România pentru anul 2020

Stimați colegi,

Vă comunicăm că în acest an se vor acorda Premiile U.A.P din România pentru anul 2020. Vor fi nominalizați artiştii care au avut participări expoziționale semnificative în anul 2020. Dosarele pentru nominalizare la premiile U.A.P din România pot fi transmise în perioada 01 septembrie – 24 septembrie 2021, urmând să fie jurizate de către Comisia Națională de Acordare a Premiilor și Burselor U.A.P din România, aleasă de către Adunarea Generală prin Reprezentanți a UAP din România. Materialele se vor depune la sediul U.A.P din Str. Băiculești, nr. 29, etaj 1, sector 1, Bucureşti (clădirea Combinatul Fondului Plastic), persoană de contact Laurențiu Nistor, 0786 911 089.

Dosarul de candidat va fi prezentat în format fizic cât și în format digital și va cuprinde:

– CV-ul artistului, imagini/cataloage/materiale publicitare reprezentative ale proiectului vizual propus, titlul expoziției, perioada și locul de expunere.

– 3 fotografii ale lucrărilor în format digital 15X20 cm la rezoluție de 300 dpi, o fotografie portret format 4/5cm la rezoluție de 300 dpi, un scurt text critic maxim un A4.

– Cotizația de membru UAP achitată pe anul în curs și să nu aibă datorii față de UAP.

– Pentru categoria Multimedia candidații vor prezenta inclusiv un CD.

– Candidații pentru categoria Critică, vor prezenta lucrări dedicate artei contemporane: culegeri de eseuri, monografii, studii critice, curatoriat (toate etapele organizării unei expoziții).

– Pentru categoria Marele Premiu și pentru Premiul de Excelență se va lua în considerare întreaga activitate de creație artistică.Nominalizările sunt pentru următoarele categorii: Marele Premiu, Premiul de Excelență, Premiul pentru Pictură, Premiul pentru Sculptură, Premiul pentru Grafică, Premiul pentru Arte Decorative, Premiul pentru Design, Premiul pentru Scenografie, Premiul pentru Critică/Curatoriat, Premiul pentru Multimedia, Premiul pentru Artă Plastică Religioasă și Restaurare, Premiul pentru Artă în Spațiul Public, Premiul pentru Tineret, Premiul pentru Diaspora, Premiul Juriului.

Dosarul în format digital va cuprinde CV-ul, cele 3 fotografii ale lucrărilor cu datele tehnice de mai sus, fotografia portret, cât și textul critic (acesta poate fi un CD, DVD sau Stik USB).

Candidatura nu se va putea înregistra în absența documetelor enumerate mai sus.

Consiliul Director al U.A.P din România,