Constantin (Teofan) STRATON

Data naşterii: Loc. Pârteștii de Jos, Jud. Suceava 12. 05. 1970

Studii: Doctor în arte vizuale, Facultatea de Arte Plastice Decorative și Design din cadrul Universității de Arte „George Enescu” – Iași; Licențiat în teologie-ortodoxă, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie” din Iași, secția ,, pastorală”; Licențiat în arte vizuale, Facultatea de Arte Plastice Decorative și Design din cadrul Universității de Arte „George Enescu” – Iași, secția ,,artă murală”; Atestat de pictură religioasă, -Acordat de Patriarhia Română, ce conferă titularului dreptul de a realiza pictură religioasă murală și de icoane, precum și dreptul de restaurare al acestora, Școala de Pictură Bisericească din cadrul Patriarhiei Române.

Functie: preot slujitor la Mănăstirea cu hramul,,Tuturor Sfinților” Bucium, Iași

Expoziţii personale: ▪ Biserica cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din loc. Cajvana, jud. Suceava, pictură murală interioară în tehnica,, frescă” (,,buon fresco”) -1988, restaurare icoane de patrimoniu (catapeteasmă sec. XIX, autor Epaminonda Bucevski ) – coparticipant. ▪ Biserica cu hramul ,, Sfântul Nicolaie” din cadrul Mănăstirii Vorona, loc. Vorona, jud. Botoșani, pictură murală interioară în tehnica tempera grasă de ou și exterioară în tehnica frescă (buon fresco), (50 m.p.); restaurare și poleire sculptură catapeteasmă, 1991-1992, coparticipant. ▪ Biserica cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” din parohia Vorona Mare, loc. Vorona, jud. Botoșani, pictură murală interioară în tehnica tempera grasă de ou și exterioară în tehnica frescă (buon fresco) (40m.p.), 1992-1993, coparticipant. ▪ Biserica cu hramul ,,Sfântul Niculae” din parohia Dobrovolschi, loc. Vorona, jud. Botoșani, pictură murală interioară în tehnica tempera grasă de ou, 1994, coparticipant. ▪ Biserica cu hramul ,,Sfântul Dumitru” din parohia Stupca, loc. Ciprian Porumbescu, jud. Suceava, pictură murală interioară în tehnica frescă (buon fresco) 1994 – 1995, coparticipant. ▪ Biserica cu hramul ,,Nașterea Maicii Domnului” din parohia Poieni-Solca, loc. Poieni Solca, jud. Suceava, pictură murală interioară în tehnica frescă(buon fresco) 1995, coparticipant.

Crez: Îmi doresc, ca modestul meu demers spiritual-artistic să poată contribui la îmbogățirea patrimoniului cultural existent.

Adresa: Mănăstirea Bucium, Str. Păun, Nr. 14; Telefon 0756606890

E-mail: teofanstraton@yahoo.com

Constantin (Teofan) STRATON

Portofoliu de lucrări Constantin (Teofan) STRATON