Georgeta Merișor DOMINTE

Georgeta Merișor DOMINTE

Crez: Umanitatea se poate autosalva prin pozitivitatea armoniei şi a bucuriei frumuseții, dacă şi artele se autosalvează din tentațiile şi inducerile nocive, ferindu-se de ispitele şi de exacerbările negativităţii. Alegând bine inspirat, din realităţi şi imaginări trecute şi contemporane lui, orice artist îşi poate forma astfel şansa de a crea benefic, dinspre prezent către viitor. Arta presupune, totuși, elevare! Pe timp ce trece, în și din imensul vizual, componenta etică, nu numai estetică, devine o necesitate ( cu ecou ) în  structurare și valorizare culturală! În fond, cu responsabilitate, fiecare creator și receptor, îndeosebi contemporan, ar trebui să conștientizeze, în tandem, ce feluri de impacturi și expresivități ar putea avea mesajele transmise prin propriile opțiuni, atitudini și exprimări, revelatoare de trăiri, ideologii, credințe...

Studii:

2021 - Participare la Programul de formare profesională tip specializare  Bibliotecar studii superioare cod COR/NC 262202 ,” Abordări actuale în managementul colecțiilor și serviciilor din biblioteci”, Fundația Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu Iași, 2021;

2013 - Cursuri de formare postuniversitară în Didactica specialităţii Arte Plastice;

2011- Doctorat în Arte Vizuale (Magna cum laude), cu tema Forme primare şi derivate. Configuraţii simbolice, la Universitatea de Artă şi Design, Cluj-Napoca - coord.șt. Prof. asoc. CSP I ( Muzeul de Artă, Cluj-Napoca ),  Dr. Alexandra Rus;

2008-2009 - Cursuri de Muzeografie (Bazele muzeologiei) prin C.P.P.C.- Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional;

2006 - Doctorat în Filosofie, cu teza Matila C.Ghyka şi frumosul vizual (Repere în Istoria Filosofiei şi Artelor Plastice) la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. coord.șt. Prof.univ.dr. Petre Dumitrescu;

2003-2005,  Masterat în Studii  Egeo-Mediteraneene (Cultură și civilizație mediteraneană) la Fac. de Istorie, U.A.I.C. Iasi;

1987, 1991, 1995 – Gradele didactice Definitivat, II și I – cu media 10 (zece);

1977-1981  -  Conservatorul (Universitatea de Arte )  George Enescu,  Iaşi, Facultatea de Muzică și Arte Plastice, secţia Pictură-restaurare-profesor de desen, coord. Prof. univ. Dan Hatmanu;

1968-1976 - Liceul de Muzică şi Arte Plastice „Octav Băncilă”, Iaşi (în prezent Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”), specializarea: Arte plastice (gimnaziu şi liceu - secţia reală);

1964-1968 – Ciclul primar la Liceul „ Mihai Eminescu”, Iaşi , cu învățătoare, grad did. I, Lucreția Hamciuc.

Funcție:  Conf.dr. la specializarea Artă Sacră (licență și master ) din Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. Pensionată, din 2022-2023;

Premii:

-       în 2022, Premiu pentru Digital Media, conferit lucrării Vreme trece, vreme vine.... (B.C.U. Iași), Digital mixed media, 21x30cm, Expoziția online de artă vizuală „Identități ieșene”, Ediția a XI-a, 14 octombrie - 27 noiembrie 2022;

-       în 2022, Premiu pentru Tehnică mixtă, Diplomă de Excelență și Diplomă de Coordonator (oferite de UAPR, UNAGE, CCD, LTIGM, Iași, SPAM Bacău), pentru participare deosebită cu lucrarea personală Empatii și pentru implicarea și organizarea activităților la Expoziția Internațională de Artă Plastică  „ZIS ȘI FĂCUT” - ediția I (eveniment organizat online de Uniunea Artiștilor Plastici din România –Filiala Iași în perioada 20 decembrie 2021 – 31 ianuarie 2022; Facebook Carmen Sirbu);

-       în 2013, Premiu pentru Pictură şi Diplomă de excelenţă, pentru lucrarea Meta-For(m)ă, Expoziţia de artă vizuală Ritmuri atemporale, ediția a IV-a, Festivalul Internaţional Arta şi tradiţia în Europa, Palas Mall – Atrium, Iaşi;

-       în 2012, Premiul Special pentru Pictură, conferit lucrării Pocal (Ianus), la Concursul Internaţional de Creaţie Plastică Eminesciana, ediția a-II-a, Galeria N. Tonitza, Iaşi;

-        în 2011, Premiul Special pentru Prelucrare Digitală, pentru lucrarea Fereastră către…azi!..., Expoziţia Internaţională de Arte Vizuale organizată în cadrul Simpozionului A.R.T.E., World Trade Center, Iași ;

-       în 2007,  Premiu pentru Pictură Ştefan Dimitrescu“ şi Medalia Fundaţiei de Artă Sf. Luca“, conferite de Fundaţia de Artă Sf. Luca “ la Concursul Naţional de Artă “N.Tonitza“, ediţia a X-a, Bârlad;

-       P.S. În 2022 , “ CRUCEA MOLDAVĂ – Simbol  al dreptei credințe și Sfintei Treimi, al iubirii jertfelnice și Învierii Domnului Hristos, CRUCEA MOLDAVĂ este oferită D-nei Conf. Dr. Georgeta- Merișor  Dominte ca expresie a prețuirii deosebite și ca binecuvântare sfântă din partea Mitropoliei  Moldovei și Bucovinei, Anul  mântuirii 2022, luna iulie, ziua 02. Teofan Mitropolitul Moldovei  și Bucovinei “

Expoziţii personale: (6 expoziții personale reprezentative)

-       Exp. „Remember II- Instant”– grafică + instalaţie ambientală (21 lucrări, t.m./h, aprox. A4-A2), Galeria de Artă U.A.P. „N. Tonitza”, Iaşi, 21-30 dec., 2014;

-       Exp. „Configuraţii simbolice”, (15 lucrări, t.m./pânxă, carton -. A4, A3, A2, A1),  Galeriile de Artă „N. Tonitza”, Iaşi, 1-10 sept., 2009;

-       Exp. „Transfigurare” (Timp-Sacrificiu-Transformare), Instalaţii ambientale + grafică la Galeria „Triconc”(Copou), Iaşi ( în paralel cu S. Onica ), noiembrie-decembrie 2006;

-       Exp. „Organic şi Angular”, Pictură + Instalaţie ambientală– Galeria „La Pardalera”, Elne, Franţa, 1-20 octombrie 2006;

-       Exp.„ROGVAIV” - „Stop cadru: off...”(II), Pictură şi instalaţie – Galeria U.A.P. Str.Lăpuşneanu, Iaşi,  dec.1999;

-       Exp.  „Stop cadru:off...”(I), Instalaţie – t.m./ lemn, carton, hârtie,  Galeria U.A.P.„ Cupola”,Iaşi, dec. 1997.

Expoziţii de grup:

- 2 Grafici A2, t.m./h. –...La un țărm... ” și   „ Meditație...”, înExp. internațională „ Salonul pictorilor din gruparea artistică Soleil de l'Est , 6- 28 februarie 2023,  la sala „Constantin Brâncuși” de la Palatul Parlamentului din Bucureşti;

- Grafică A4, t.m./h. –  „ Din Reminiscențe ” - 2023   la Salonul Național de Plastică Mică, cu participare internațională- Brăila, 2023, ediția a XXIV-a,  4 martie – 19 aprilie 2023 ( în vol.5, Ed. ISTROS a Muzeului Brăilei, CAROL I , 2023, ISSN 2972-2322 ISSN – L 2927-2322) ;

- Pictură şi grafică, la Saloanele anuale U.A.P., Iași ( 1990-2022) și la câteva Saloane ale Moldovei, Bacău - Chișinău ( 2008 - 2014);

- Pictură şi grafică, la Exp.  UniVers, Galeriile de Artă N. Tonitza, Iaşi, 1-10 mai 2009;

- Pictură şi grafică, la Exp. Soleil Catalan, Chateau Royal de Collioure, Franţa, sept. 2008;

- Instalație ( în paralel cu S. Onica ș.a.), la Tabăra naţională de artă şi critică de artă, Sibiu, iulie 1986.

- 1981, 28.04.- 10.05, Proiecte de ambientare artistic-ecologică şi machete pentru Grădina Botanică, Exp. Artă şi Ambient, Galeria Cronica, Iași.

Locul naşterii: Iași

Telefon:  0751211965

E-maildominte3@yahoo.com

Georgeta Merișor DOMINTE

Portofoliu de lucrări Georgeta Merișor DOMINTE