Ramona BUDEANU

Crez: Arta este emoţie, sentiment, evadare, regăsire şi contemplare.

Studii: 2014 - Titlul ştiinţific de Doctor în Inginerie Industrială, cu Teza de doctorat „Cercetări privind realizarea produselor textile ecologice din cânepă”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor; 2012 – Stagiu de cercetare externă efectuat la „Research Centre Design and Technology”, Saxion University of  Applied Sciences, Enschede, Olanda; 2010 – 2013 Studii doctorale - Departamentul Inginerie Industrială,  Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor; 2007-2008 Master Design Vestimentar Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor; 2003 – 2007 Licenţiată în arte, Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design, Domeniul Arte Plastice şi Decorative, Specializarea Arte Decorative (Arte Textile), clasa Prof. Miruna Haşegan;

Funcţie: Şef lucrări doctor licenţiat în arte, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor;

Premii:

2013- medalie de aur şi diploma Gold Medal, Boţ-Budeanu,R., Curteza, A., Agrawal, P., Brinks,G.,“Colour and Sustainability- exploring dyeing technique with natural dyes”,The IX th International Salon of Inventions and New Technologies „New Time”, Sevastopol – Ucraina;

2015 - certificat de apreciere din partea Universităţii din Turcia „Izmir University of Economics, Faculty of Fine Arts and Design”, Department of Fashion and Textile Design, în cadrul participării la workshopul „Applied Workshop in Fashion II”, cu prezentarea „The Potential of Hemp as a Sustainable material in Fashion”;

Expoziţii de grup:

2023 - „Luna”, textile collage, 50x70 cm, Textile Art International Triennial - TexpoArt New Realities;

2020- „Fashion-Art-Design”, textile collage,70x90 cm, Expoziția de Artă Vizuală „Identități ieșene”;

2020 -„Ange ou Demon”, textile collage, 65x115 cm, Texpo Art Dream, 5th International Triennial of Textile Arts;

2017 - „The Metamorphosis of a Thought”, textile collage, 60x90 cm, „International Triennial of Textile Arts TexpoART”- 4th Edition – Hybrid;

Locul naşterii: Iaşi, România

Telefon: 0740 331 278

E-mail: budeanu.ramona.design@gmail.com

Web: www.ramonabudeanu.ro

Ramona BUDEANU

Portofoliu de lucrări Ramona BUDEANU