Valentin SAVA

Valentin SAVA

Crez: „În cazul tuturor genurilor artistic-vizuale, fie în peisaj, portret sau natură moartă, cu atât mai mult în compoziția plastică propriu-zisă, pictura în ipostaza ei modernă, de după Cézanne, a renunțat la toate acele elemente ce au constituit componentele formale și stilistice ale vechii picturi. După Cézanne, în fața picturii moderne s-au deschis o mulțime de posibilități, mai ales prin eliberarea formei și a culorii din cadrul normelor tradiționale, posibilități prin care s-au consumat o serie de modificări mult mai importante decât cele survenite anterior în timp, de-a lungul unor secole de evoluție. Astfel, în centrul picturii moderne, de la care mă revendic și eu prin creația mea, s-a instalat treptat criteriul subiectiv, valoarea relativă și mobilă. În acest context, vorbind în continuare despre portret, peisaj sau despre natura moartă, toate fiind văzute în cadrul relației picturii moderne cu natura, acestea nu se mai raportează la realitățile vizibile ale structurilor naturale invocate anterior, ci la acele structuri virtuale, invizibile, ce vizează realitățile dinlăuntrul universului uman, concretizate prin redarea unor emoții, impulsuri sau sentimente. Cu alte cuvinte, dacă pictura tradițională a concentrat sau a transpus în imagini fenomene vizibile, pictura actuală evoluează constant către o traducere artistic-vizuală a formelor și fenomenelor reale într-o cheie nouă, din ce în ce mai încifrată”.

Studii:

1979-1983 Conservatorul „George Enescu” din Iași, Facultatea de Arte     Plastice, specializarea: Pictură, Restaurare, Profesor de Desen.

2001-2005 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Doctorat în Științe Umaniste, Filosofie – Estetica Artelor Vizuale.

2007-2010 Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, Doctorat în Arte Plastice și Decorative.

Funcție: Profesor Universitar Doctor – pensionar

Premii:

- 2007 - Premiul pentru Pictură al Filialei Iaşi a U.A.P. din România, Salonul ARTIS-2007, Iaşi.

- 2009 - Premiul şi Medalia de Argint pentru Creaţie Artistică la Expoziţia Internaţională a Creativităţii şi Inovării, EUROPEAN WEEK - Iași.

- 2011 - Premiul și Medalia „Mihai Eminescu”, Concursul Internațional de Arte Vizuale „Noi și Eminescu”, 15 - 25 ianuarie 2011, Iași, România.

Diploma și Cupa de Argint pentru volumul intitulat Portretul modern în pictura românească aflată în patrimoniul Muzeului de Artă din Iași , editat de Editura ARTES-Iași, la Salonul Național al Cărții Tehnice și Științifice, din cadrul EUROINVENT 2011, Sala Pașilor Pierduți, Universitatea Alexandru Ioan Cuza - Iași, 13 mai 2011.

- 2012 - Marele Premiu „Eminesciana” pentru înaltul profesionalism și aleasa ținută a operei, Concursul Internațional de Creație Plastică „Eminesciana” ediția a II-a, 2012.

- 2013 - Marele Premiu și Cupa pentru Creaţie Artistică la Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Inovării, EUROINVENT 2013;

Expoziții personale:

1988 Mai, Expoziție personală Valentin Sava - Pictură, Galeria „Arta”, Piatra Neamț.

1990 – Expoziția personală  „Valentin Sava – Pictură”, Galeria Cupola, Iași.

1995 – Expoziția personală  „Valentin Sava – Pictură”, Galeria Cupola, Iași.

2003 – Expoziția personală „Valentin Sava - Apropierea de Culoare”, Galeria Cupola, Iași.

2011 - Expoziția personală „Valentin Sava - Nostalgia aburului”, Galeriile Centrului de Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

2012 - Expoziția personală retrospectivă „Valentin Sava - Lumină și Culoare”, Galeriile Centrului de Studii Europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

2012 - Expoziția personală „Valentin Sava - Armonii Cromatice”, Galeriile Ion Neagoe, Casa Corpului Didactic „Spiru Haret”, Iași.2003 August, Expoziție personală Valentin Sava –„Apropierea de Culoare” -  Pictură, Galeria „Cupola”, Iași.

2023 – Expoziție personală retrospectivă „Valentin Sava 70”, Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași;

Expoziții de grup:

- 1995 - Expoziţia de grup a Filialei Iași a U. A. P. din România „Arta ieşeană contemporană”, Galeriile Teatrului Național  I. L. Caragiale din Bucureşti.

- 1996 - Expoziţia de grup „Art decouverte – peintres et sculpteurs moldaves de Roumanie” – Poitiers, France.

- 2001 Martie-Aprilie, Expoziția de grup „Visionen 2001- Mensch & Welt im Form, Farbe, Bewegung”, Tattersall, Bad Kissingen, Germania.

- 2005 - Expoziţia de grup a Filialei Iaşi a U. A. P. din România, Muzeul de Artă din Bistriţa.

- 2009 - Salonul Naţional-Concurs de Artă Plastică „Atitudini Contemporane”, ediţia a II-a, - Expoziţie de grup itinerantă în următoarele oraşe şi municipii: Deva, Hunedoara, Sibiu, Bucureşti (Galeria „Galateea”), Constanţa, Slobozia, Călăraşi, Curtea de Argeş, Buzău, Focşani, Bârlad, Piatra Neamţ, Iaşi, Bistriţa și Braşov.

- 2011 Bienala Internațională „Arad Meeting Point 2011”, pictură, sculptură, grafică,ediția a III-a, Arad.

- 2017 Iunie, Expoziția de grup „Interferenzen”, Five Art Gallery,  Institutul Cultural Român - Viena, Austria.

Locul nașterii: Municipiul ROMAN, județul Neamț

Telefon: +40 728 796 331

E-mail: valentinsava47@yahoo.com

Valentin SAVA

Portofoliu de lucrări Valentin SAVA