Camarut Mihai

1904-1981

Studii: Academia de Arte Frumoase Iaşi in perioada 1925-1930, la clasa profesorilor Octav Băncilă şi Gheorghe Popovici.

Functie: Profesor la catedra de Desen linear, la Academia de Arte Frumoase Iaşi| 1950-1960 profesor la Şcoala medie de Muzică şi Artă plastică Iaşi| 1955-1963 Preşedinte al UAP – Filiala Iaşi| 1960-1971 a ocupat funcţii universitare: lector, conferenţiar, decan al Facultăţii de Arte Plastice Iaşi.

Premii: 1936 I se acordă Medalia de aur la Expoziţia Luna Moldovei Iaşi, 1940 Premiul II la Salonul Oficial al Moldovei, 1957 este decorat cu Ordinul Muncii clasa aIIIa pentru activitatea artistică, 1968 obţine Ordinul Meritul Cultural clasa aVa pentru activitate în domeniul artelor plastice.

Expoziţii personale: 1933 Galeria UAP, Iaşi| 1934 Librăria Socec Iaşi|1936 Iaşi| 1978 Sala Victoria, Expoziţie retrospectivă, Iaşi|1983 Expoziţie retrospectivă Mihai Cămăruţ| 2001 Muzeul Judeţean Vaslui Expoziţie retrospectivă

Expoziţii de grup: În perioada 1932-1981 a participat la numeroase manifestări culturale saloane anuale, judeţene, naţionale, internaţionale| 1938 Sala Dalles Bucureşti|1940-1944 Saloanele Oficiale ale Moldovei Iaşi| 1959-1962 Expoziţii la Varşovia, Cairo, Ankara, Sofia

In lucrările de pictură şi grafică artistul Mihai Cămăruţ, a realizat în spiritul artei ieşene – portrete, compoziţii naturi statice, autoportrete, peisaje, flori.