Condurache Vasile

Condurache Vasile

1919-1999

Studii: 1939-1943 Academia de Arte Frumoase – Secţia de Sculptură Iaşi, a studiat cu I. Irimescu, 1943-1946 Facultatea de Medicină Iaşi

Functie: 1946-1948 profesor la Huşi,1948-1952 profesor la Rădăuţi| 1952-1960 Liceul de Muzică şi Arte Plastice, Iaşi|Începând cu anul 1960 a funcţionat la Facultatea de Arte Plastice Iaşi, ocupând diferite funcţii universitare: şef de lucrări, decan, confenţiar, profesor . A predat Anatomia artistică şi Modelajul.

Premii: 1955 primeşte Diploma de Onoare la Festivalul Studenţilor – Varşovia

Expoziţii personale: 1959 Bucureşti, Expune cu pictorul N. Popa, , 1986 Sala Voievozilor, Palatul Culturii Iaşi, Expoziţia Maternitate

Expoziţii de grup: : 1956-1996 participă la expoziţii judeţene, naţionale. 1969, 1975,1978, 1985, Sala Dalles Bucureşti, 1983 Muzeul Colecţiilor Bucureşti, 1996 Poitiers, Franţa, 1998 Salonul ART IS, Muzeul de Artă Iaşi

Să găseşti, să deschizi calea spre inima omului este esenţiala raţiune a operei de artă, a existenţei artistului. Dacă o lucrare emoţionează şi operează o mutaţie spirituală, ea are valoare; dacă nu, chiar şi spectatorul avizat trece indiferent pe lângă ea…Sufletul omului rămâne pustiu fără Poezie, Muzică, Pictură, Sculptură, fără să vibreze în înaltele sfere ale spiritualităţii.

Vasile Condurache_Maternitate_gips patinat_55x25x38 cm

Vasile Condurache Maternitate_gips patinat 55x25x38 cm