443819103 937874491459286 5501438645879971006 n - UAPR Iasi

Subscrisa, UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA – FILIALA IAȘI, în urma ședinței Consiliului Director al U.A.P. din România – Filiala Iași din 17.04.2024 prin care au fost analizate situațiile atelierelor de creație aflate sub administrarea Filialei Iași, în conformitate cu Regulamentul privind Repartizarea, Folosirea și Organizarea Atelierelor de Creație din Sistemul U.A.P. din România – Filiala Iași (art. 8, art. 9, art. 10 și art. 11), Regulamentul de Organizare și Funcționare a Studiourilor de Creație a U.A.P. din România, Statutul U.A.P. din România și Statutul Filialei Iași (art. 10), prin prezenta aduce la cunoștința tuturor artiștilor beneficiari ai unui atelier de creație următoarele:

a) Consiliul Director al Filialei Iași a luat decizia ca în termen de 30 (treizeci) de zile de la prezenta notificare să anuleze repartiția studioului de creație a artiștilor restanțieri la plata debitelor de atelier către U.A.P. din România – Filiala Iași și a Asociațiilor de Proprietari pe o perioadă mai mare de 4 luni.
b) Artistul are obligația achitării în mod integral a sumei restante în termen de 30 de zile.
c) Nerespectarea deciziei comunicate, de achitare a datoriilor față de U.A.P. din România – Filiala Iași va duce la evacuarea spațiului de către Comisia special alcătuită pentru eliberarea studioului de creație, a tuturor bunurilor, acestea urmând a fi depozitate pe o perioadă de maxim 30 de zile de la evacuare.

UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI DIN
ROMÂNIA – FILIALA IAȘI
Consiliul Director