Gavrilean Bogdan

bogdan gavrilean bw

Studii: 2011 Doctorat, Universitatea de Arte şi Design, Cluj-Napoca, domeniul Arte Vizuale, îndrumător cercetător științific gr. I Livia Drăgoi | 2004 Studii masterale, profilul Arte Decorative, Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design, Universitatea de Arte G. Enescu, Iași, îndrumător prof. univ. dr. Jeno Bartos | 2002 Secţia Conservarea şi Restaurarea Operelor de Artă, specializarea Restaurare pictură Murală și Restaurare pictură tempera, Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design, Universitatea de Arte G. Enescu, Iași, îndrumător lect. univ. Carmen Solomonea

Premii: 2013 Premiul pentru pictură, Expoziția națională colectivă Ritmuri Atemporale, Palas Mall Iași | 2013 Premiul de excelență cu medalie, Expoziția națională colectivă Eminesciana, Galeria Cupola, Iași | 2012 Premiul pentru pictură, Expoziția națională colectivă Identități ieșene, ediția I, Galeriile de artă Ion Neagoe, Casa Corpului Didactic, Iaşi | 2011 Premiul special pentru artă decorativă, Expoziţia internațională de arte vizuale din cadrul simpozionului A(rte). R(eciclări). T(erapii). E(ducații), ediția I, World Trade Center, Iaşi | 2009 Premiul U.A.P.R. – Filiala Iași, Salonul de toamnă Artis, World Trade Center, Iaşi

Expoziţii personale: 2010 Arhetipuri și simboluri, Galeria apARTe, Universitatea de Arte George Enescu, Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design, Iași | 2008 Decriptări – simboluri şi arhetipuri, Galeria Pod-Pogor Fiul, Muzeul Literaturii Române, Iaşi | 2007 Universuri personale, Galeria Pod-Pogor Fiul, Muzeul Literaturii Române, Iaşi | 2006 Memorii ancestrale, Galeria Pod-Pogor Fiul, Muzeul Literaturii Române, Iaşi

Expoziţii de grup: Ritmuri Atemporale, Palas Mall Iași | 2013 Expoziţia internațională de arte vizuale A(rte). R(eciclări). T(erapii). E(ducații), ediția a III-a, Galeria Cupola, Iaşi | 2012 Expoziție națională Identități ieșene, ediția I, Galeriile de artă Ion Neagoe, Casa Corpului Didactic, Iași | 2012 Expoziția internațională Dialog cu sacrul, ediția a II-a, Galeria de artă sacră a bisericii Adormirea Maicii Domnului, Galata, Iaşi | 2011 Simpozionul internațional Arta și Tradiția în Europa, ediția a II-a, Casa Corpului Didactic, Iași

Crez: Creația artistică personală își propune revitalizarea artei și a ființei umane în genere, prin recursul la simboluri cu valențe magice recontextualizate subiectiv la realitățile epocii actuale.

Adresa: Șos. Națională nr. 44, Iași | Telefon 0745 750 285

E-mail: gavrileanbogdan@yahoo.com gavrileanbogdan@gmail.com

Facebook ID: gavrileanbogdan

GENESIS - Delta (2007), tehnici mixte, 68x53 cm.;

GENESIS – Delta (2007), tehnici mixte, 68×53 cm.;

GENESIS - Theta (2006), tehnici mixte, 58x63 cm.;

GENESIS – Theta (2006), tehnici mixte, 58×63 cm.;

 SEMNUL SEMNELOR (2012), acrilic, schlagh-metal, 195x68 cm.;

SEMNUL SEMNELOR (2012), acrilic, schlagh-metal, 195×68 cm.;

RITUAL DE TRECERE (2007), triptic, tehnici mixte,  138x66 cm.;

RITUAL DE TRECERE (2007), triptic, tehnici mixte, 138×66 cm.;

ROSICRUCIAN (2001) - poliptic 7 piese, Incizii în ceracolor, 179x137 cm.;

ROSICRUCIAN (2001) – poliptic 7 piese, Incizii în ceracolor, 179×137 cm.;

TOTEM (2008), acrilic, schlagh-metal, 140x85 cm.;

TOTEM (2008), acrilic, schlagh-metal, 140×85 cm.;