In Memoriam

Claudiu  

PARADAIS

In Memoriam

Claudiu  

PARADAIS

n.24 mai 1933, Iași | d. 18 mai 2006, Iași

 

Studii 1952-1956 Facultatea de Istorie a Universității Al. I. Cuza, Iași | 1956-1958 Facultatea de Filologie a Universității București, secția de Limbă și literatură germană | 1981 Doctorat în Istoria artei, susținut la Universitatea București | 1970-1993 Cursuri de perfecționare în domeniul muzeografiei

Publicații urmare a cercetării a publicat peste 200 de articole reprezentând cronici plastice, articole privind arta românească modernă și contemporană, arta europeană în periodice dintre care amintim: Cronica, Iașul literar, Convorbiri literare, Tribuna, Revista muzeelor, Cercetări istorice, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Contemporanul, Candela Moldovei Volume publicate 1970 Valori ale picturii românești în Muzeul de Artă din Iași, Tipografia Dosoftei, Iași | 1971 Cântecul Nibelungilor, ed. Junimea, Iași | 1972 Pictori ieșeni, ed. Meridiane, București | Valori ale picturii universale în Muzeul  de Artă din Iași, Tipografia Dosoftei, Iași | 1974 Ghidul Muzeului de Artă, ed. Meridiane, București | 1978 Ștefan Dimitrescu, ed. Meridiane, București | 1983 Un ctitor uitat, ed. Junimea, Iași | 1984 Victor Mihăilescu Craiu, ed. Meridiane, București | 1988 Gheorghe Panaiteanu Bardasare (în colaborare cu Maria Paradaiser), ed. Meridiane, București | 1991 Comori ale spiritualității românești la Putna (în colaborare cu Maria Paradais); Mănăstirea Putna, ed. Mitropoliei și Bucovinei, Iași | 2000 Cântecul Nibelungilor, traducere în proză, ed. Saeculum, București | 1988 Rătăcit printre poeți-poezii, ed. Vasiliană, Iași | 2006 Mănăstirea Hadâmbu, ed. Gedo, Cluj-Napoca | 2007 Ghidul Muzeului de Artă din Iași, ediția a II-a revăzută și adăugită, ed. Sedcom Libris, Iași

 

1960-1962 Director al Casei regionale de creație și al Casei de cultură a tineretului și studenților | 1962-1968 Director al Școlii populare de artă Iași | 1968-1970 Președinte al Comitetului pentru cultură și artă, Iași | 1970-1990 Director al Muzeului de Artă Iași | 1990-1993 Director al Complexului Muzeal Național Moldova Iași

artist - UAPR Iasi

Portofoliu de lucrări