In Memoriam

Ion  

BUZDUGAN

In Memoriam

Ion  

BUZDUGAN

n. 15 iunie, 1935 Aroneanu, jud. Iaşi - d. Iaşi 2000

Studii 1961 Finalizează studiile Institutului de Arte Plastice N. Grigorescu - Secţia de Sculptură, Bucureşti, avându-i ca profesori pe Corneliu Medrea şi Constantin Baraschi Premii 1968 Premiul Revistei Cronica Iași Expoziţii colective 1961, 1965, 1966, 1968, 1973, 1974, 1979 Expoziţii regionale şi interregionale; 1970, 1972, 1973, 1974, 1977, 1978, 1979, 1986 Saloanele anuale, Sala Victoria, Galeriile Cupola, Iaşi | 1974 Skopje, Bitolia - Iugoslavia | 1975 Barcelona, Spania | 1969 Artişti plastici contemporani, Bucureşti | 1961, 1981, 1985 Muzeul de Artă Iaşi | 1995 Arta ieşeană contemporană, Galeriile Teatrului Naţional Bucureşti Artă publică 2001 Statuia ecvestră Mihai Viteazul a fost amplasată pe bulevardul Carol I. A fost inaugurată în anul 2002 | Vasile Alecsandri, bust, 1894, Iaşi | Ion Creangă, bust - piatră, 1982, parcul Muzeului Literaturii Române Iaşi | Calistrat Hogaş, bust - bronz, 1965, Parcul Expoziţiei Iaşi | Garabet  Ibrăileanu, bust - piatră, 1965, Parcul Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi | Dimitrie Ioan Mangeron, bust, bronz, 1992, amplasat în faţa Universităţii de Mecanică, Gh. Asachi, Iaşi | Nicolae Matyus – bust, bronz, 1982, Cimitirul Eternitatea Iaşi | Ioan Silviu Rusu, bust - bronz,1983 Cimitirul Eternitatea Iaşi | Emil Racoviţă, bust - piatră 1984, Colegiul Emil Racoviţă Iaşi | I.L. Caragiale, bust, bronz, 1984 parcul Muzeului Literaturii române Iaşi | Gh. I. Brătianu, bust, bronz, 1999, parcul Muzeului Literaturii Române Iaşi Colecţii Muzeul de Artă Iaşi, Muzeul Județean Suceava

1962 devine membru UAP | 1962-1996 Profesor la Liceul de Artă O. Băncilă Iaşi

Ion BUZDUGAN

Portofoliu de lucrări