In Memoriam

Mihai  

CĂMĂRUȚ

In Memoriam

Mihai  

CĂMĂRUȚ

Mihai Cămăruţ s-a născut în anul 1904 și a plecat spre eternitate în 1981. A urmat Academia de Arte Frumoase Iaşi in perioada 1925-1930, la clasa profesorilor Octav Băncilă şi Gheorghe Popovici. A fost  Profesor la catedra de Desen, la Academia de Arte Frumoase Iaşi| 1950-1960 profesor la Şcoala medie de Muzică şi Artă plastică Iaşi| 1955-1963.

Preşedinte al UAP – Filiala Iaşi| 1960-1971 a ocupat funcţii universitare: lector, conferenţiar, decan al Facultăţii de Arte Plastice Iaşi.

Premii: 1936 I se acordă Medalia de aur la Expoziţia Luna Moldovei Iaşi, 1940 Premiul II la Salonul Oficial al Moldovei, 1957 este decorat cu Ordinul Muncii clasa aIIIa pentru activitatea artistică, 1968 obţine Ordinul Meritul Cultural clasa aVa pentru activitate în domeniul artelor plastice.

In lucrările de pictură şi grafică, Mihai Cămăruţ a realizat în spiritul artei ieşene – portrete, compoziţii naturi statice, autoportrete, peisaje, flori.

artist - UAPR Iasi

Portofoliu de lucrări