Matyus Nicolae

Matyus Nicolae

1938-1981

Sensibil colorist, Nicolae Matyus a realizat o pictură de factură decorativă, ilustrată în compoziţii elaborate, portrete şi naturi statice.

Studii: 1945-1961 Institutul de Arte Plastice N. Grigorescu, Facultatea de arte decorative, Bucureşti. Studiază pictura monumentală cu profesorii P. Miracovici, Gh. Popescu, Gh.Labin

Functie: 1963-1981 a predat pictura la Facultatea de Arte Plastice, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi

Premii: 1972 a obţinut Medalia aniversară| 1968 i se acordă Ordinul Meritul Cultural cl. aIa pentru activitate artistică| 1972,1975 Obţine Medalii aniversare pentru activitatea in domeniul artei plastice

Expoziţii personale: 1967 Sala Victoria Iaşi| 1968 Suceava |1982 Muzeul de Artă Iaşi, prima Expoziţie retrospectivă

Expoziţii de grup: 1961-1981 participări importante 1964, 1975, 1978, 1979 Sala Dalles Bucureşti|1977 Constanţa|1964, 1966, 1967, 1975 Sala Victoria Iaşi| 1979 Muzeul de Artă Iaşi|1970-1980 expune în Iugoslavia, Polonia, Torino.