PĂSTRĂGUŞ Mihai

PĂSTRĂGUŞ Mihai

Data naşterii: 26 martie 1936 în localitatea Buhalniţa, judeţul Iaşi

Studii: Universitatea „Al. I. Cuza”Iaşi, Facultatea de Filosofie 1961-1966. Doctor în filosofie –specialitatea Axiologie, 1979, Bucureşti

Functie: Profesor de filosofie şi estetică, critic de artă

Premii: 1. Medalia Virtutea Literară, conferită de Liga Scriitorilor din România pentru conducerea în calitate de Redactor –şef a revistei Moldova Literară, Cluj – martie 2013 şi pentru întreaga activitate publicistică.
2. CERTIFICADO, atribuit de World Phenomenology Institute si Congresul I Mondial de Fenomenologie la Universitatea Santiago de Compostela – Spania pentru studiul Aesthetic Concepts of Phenomenological Origin, Santiago de Compostela – Spania 1988.
3. Premiul de Excelenţă pentru critică de artă şi pentru participare la Expoziţia Itinerantă „Festivalul Internaţional A.R.T.E., Ediţia a III-a 2013, Iaşi.oferit de UAP, filiala Iasi,
4. Distincţie de merit pentru excelenţă în profesie, oferit la Festivalul Internaţional ARTE, ediţia de toamnă 1914.
5. Premiul de Excelenţă pentru critică şi organizarea şi cordonarea Concursului Internaţional de creaţie plastico-lirică Eminesciana, ed. IV-a, 2014, Iaşi
6. Diplomă de Excelenţă, oferit de Filiala Iaşi a Ligii Scriitorilor din România pentru merite în creaţia literar-artistică şi publicistică, Iaşi -2013.

Expoziţii personale: 1.Estetica în Amfiteatru,volum Ed. Performantica, Iaşi, 2004
2 Aesthetics & Axiology, volum (limba engleză), Ed. Canova, 1999, Iasi
3. Aesthetic Horizons, volum (limba engleză), Ed., Performantica, Iaşi, 2004:, volum înregistrat în Library of Congress – SUA (Biblioteca Congresului SUA)
4. Epoci, curente şi personalităţi în istoria filosofiei europeane,volum, Ed. Universităţii Tehnice „Gh. Asachi”, Iaşi, 2004;
5. Studiu introductiv la Albumul de pictură, Gheorghe CIOBANU , Ed. Alfa, Buzău, 2009.
6. Studiu introductiv la Albumul de pictură, Conexiuni, autor Viorica Botezatu, membră a UAP Iasi, Ed. PIM, ediţiile 2004 şi 2010.

Expoziţii de grup: 1.VII International Congress of Aesthetics, Bucharest,1972
2. International Symposium of Culture and Behavior, Ann-Arbor, Michigan (USA), 1973, unde a fost şi preşedinte al unei secţii.
3.VIII International Congress of Aesthetics, Darmstadt (Germania),1976
4. IX International Congress of Aesthetics, Dubrovnik (Jugoslavia),1980
5. XIX International Congress of History, Bucharest,1980
6. First International Conference of Aesthetics, Kracow (Polonia),1985

Adresa: Iaşi, str. Grigore Ureche nr. 3, bl. Şonţu, et. VII, ap. 29. Telefon : 0232/246460 ; 0724/095460

E-mail: : mihaipastragus@yahoo.com