STEAGURI MEDIEVALE IMAGINARE 2020

STEAGURI MEDIEVALE IMAGINARE 2020

Ȋn perioada 4-31 decembrie 2020 va avea loc la PALATUL PARLAMENTULUI, CENTRUL INTERNAŢIONAL DE CONFERINŢE, SALA DE EXPOZIŢII ,,CONSTANTIN BRÂNCUŞI”, cea de-a II-a ediţie a expoziţiei STEAGURI MEDIEVALE IMAGINARE.
Prima ediţie s-a desfӑșurat sub forma unei expoziţii itinerante ȋn perioada decembrie 2013- august 2014 la: Muzeul Naţional de Istorie a României, Galeriile Alfa Bacău, Biserica evanghelicӑ Herina (judeţul Bistriţa-Nӑsӑud), Castelul Corvinilor (Hunedoara), Palatul Brâncovenesc de la Potlogi. La aceastӑ ediţie au participat artişti din generaţii diferite (de la consacraţi la studenţi), cu specializӑri diferite, care au rӑspuns cu profesionalism demersului propus.
Cea de-a doua ediţie STEAGURI MEDIEVALE IMAGINARE se adreseazӑ artiștilor plastici consacraţi și absolvenţilor universitӑţilor de artӑ din România. Proiectul ȋși propune sӑ continue spiritul ediţiei anterioare, ȋn care accentul a fost pus pe libertatea de expresie plasticӑ a fiecӑrui artist participant, lucrӑrile având ca punct de plecare arealul de însemne heraldice specifice perioadei medievale. Prin intermediul acestor opere, marelui public i se propun noi modalităţi de percepere a fenomenului istoric, sublimat de percepţia artistică contemporană.
Şi de aceastӑ datӑ lucrӑrile vor trece prin filtrul unui juriu de specialiate format din artiști consacraţi.
Condiţii de participare STEAGURI MEDIEVALE IMAGINARE, ediţia a II-a:
• fiecare artist poate participa cu maxim 3 lucrӑri care nu au fost expuse ȋn cadrul primei ediţii;
• tehnica ȋn care vor fi realizate lucrӑrile rӑmâne la latitudinea fiecӑrui artist participant;
• dimensiunile lucrӑrilor: 100cm (l) x 100cm (Ȋ) sau 100cm (l) x 200cm (Ȋ);
• ȋnscrierile se fac online pe urmӑtoarea adresӑ de e-mail: frumuseanu@gmail.com ȋn perioada 1-7 octombrie 2020;
• se vor trimite: reproducerea lucrӑrii/lucrӑrilor participante ȋn format jpg, ȋnsoţitӑ/ ȋnsoţite de numele autorului, titlul lucrӑrii, anul realizӑrii, dimensiuni, tehnică, C.V. sumar: nume, prenume, data naşterii, studii, adresa de contact, localitate. Toate aceste documente vor fi trimise ȋn attachment.
• de asemenea, ȋn colet, alӑturi de lucrare, trebuie sӑ fie printate adresele corecte și complete ale expeditorului și destinatarului, cu numerele de telefon aferente. Acestea vor ȋnsoţi coletele la returnare.

În urma selecţiei se va anunţa lista artiştilor expozanţi pe pagina de facebook:
https://www.facebook.com/daniela.frumuseanu
și pe adresa de e-mail a fiecӑrui artist, în perioada 11 – 12 octombrie 2020.

Expedierea lucrărilor selecţionate se va face în perioada 19-23 noiembrie 2020, prin curier cu platӑ la expeditor, pe adresa: Palatul Parlamentului, Strada Izvor, nr. 2-4, București; persoanӑ de contact – Magda Midvichi, tel: 0728.899.170.

Fiecare lucrare va avea menţionat pe verso: numele autorului, titlul lucrării, anul, tehnica