GHID PENTRU PREGĂTIREA DOSARULUI DE TITULAR ÎN UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA

Ghid de pregătire a dosarului:

Pentru păstrarea documentelor specificate în cererea de titularizare se va folosi un dosar cu șină format A4 din plastic (nu dosar plic sau file prinse cu o agrafă).

Prima filă va fi Cererea completată digital sau scrisă de mână cu majuscule (inclusiv adresa de email).

Urmează în ordine documentele specificate în cerere:

– Fișa personală – aceast ține loc de C.V., insistăm să completați acest formular și nu să atașați un C.V. profesional;

– 2 Recomandări primite de la profesori din cadrul instituției de artă pe care ați absolvit-o sau de la 2 membri titulari ai U.A.P. din România – completată digital sau scrisă de mână, ambele trebuie obligatoriu să fie semnate;

– Copia diplomei de absolvire a studiilor superioare din domeniul artelor vizuale sau, după caz, copie a adeverinței de absolvire;

– Copia documentului de plată a taxei de înscriere – chitanță sau virament bancar după caz;

– Copia color a actului de identitate (C.I., B.I., etc) tot pe această pagină se va lipi (nu capsa) fotografia portret format ¾;

– Portofoliu de lucrări, copii color format A4 (o imagine pe pagină, nu colaje) ale lucrărilor personale, numărul acestora este specificat în regulament pentru fiecare specializare în parte (APRR – artă plastică religioasă și restaurare, Arte decorative, Critică, Design, Grafică, Grafică publicitară, Multimedia – foto, video, Pictură, Scenografie, Sculptură).

Menționăm în mod special să nu atașați la portofoliu: copii de afișe, diplome, premii, sau orice alte documente pe care le considerați reprezentative, deoarece Comisia Națională pentru Primiri și Titularizări în U.A.P. din România evaluează doar activitatea profesională a fiecărui candidat.

Toate aceste manifestări și distincții le veți enumera în cadrul fișei personale la categoria la care se încadrează.

După ce dosarul a fost completat cu documentele enumerate mai sus, acesta se va scana și înregistra pe un mediu de stocare la alegere (CD, DVD, micro SD, Stick USB, etc) și se va atașa la dosarul fizic.

Mențiune:

– Vor fi două taxe de jurizare:

1. Una pentru filiala de la Iași, valoarea fiind specificată în anunțul de înscriere (Valabil pentru toți candidații);

2. A doua pentru București, valoarea în lei a echivalentului de 50 de Euro, cum apare pe fișa către Președinte (Valabil pentru toți candidații).

– Deoarece nu se trimit lucrări în fizic către București, rugămintea filialei de Iași, este următoarea:

(Realizarea unui scurt filmuleț de 2-3 minute, gen un interviu, în care să vă prezentați)

Ex.: Bună ziua, numele meu este ………………………… sunt membru stagiar din anul ………….. secția ……………. . Anul acesta doresc să devin membru titular… etc.

În filmuleț ar fi bine să apară și lucrările (în număr de 5 sau 7), pot fi cele care o să apară și în mini catalogul personal. Apoi puteți vorbi și despre conceptul pe care îl urmăriți, sau care este scopul dumneavoastră în a reprezenta creațiile realizare, care ar fi practica dumneavoastră artistică etc.

– Pentru jurizarea de la Iași, puteți aduce o singură lucrare. (Valabil pentru toți candidații)

– La mapa de lucrări, ar fi bine să nu încadrați imaginea pe întreaga foaie, încercați să rămână o margine roată împrejur, iar sub fiecare imagine să scrieți:

a. Titlul lucrării,

b. Dimensiuni,

c. Tehnică . (Valabil pentru toți candidații)

– Nu uitați că jurizarea de la Iași va avea loc mai devreme, cu aproximativ o săptămână înainte de data finală transmisă de București pentru înscrieri, ca să putem trimite la timp dosarele către București. (Valabil pentru toți candidații)

Nu uitați că trebuie să aveți cotizația de membru achitată la zi, inclusiv pe anul în curs. Întrebări legate de cotizație le puteți adresa fie prin e-mail pe adresa uapiasi@gmail.com, ori la nr. de telefon 0758 216 338 – Bianca Irimia.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați fie prin e-mail la adresa uapiasi@gmail.com, sau la nr. de telefon 0740 962 032 – Oana Drăgoi / 0758 216 338 – Bianca Irimia.

Vă doresc spor și vă aștept cu dosarele!

Formulare

formularele se pot descarca in format DOC